Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 81398 (oferta nr 2675395)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2015-04-10

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami do granicy posesji w pasie drogi gminnej ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z przepompownią ścieków. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. grawitacyjnych kanałów ściekowych sanitarnych z rur PVC Ø 0,20 m wraz z nadbudowanymi na nich studzienkami kanalizacyjnymi rewizyjnymi Ø 1200 mm bet., przykanalików z rur PVC Ø 0,15 m umożliwiających podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej z poszczególnych posesji i działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym włączonym do projektowanej studzienki S1 zabudowanej na istniejącej sieci Ø 200 PVC, wyprowadzonej z ul. Kościuszki, roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg, obsługi geodezyjnej. UWAGA: Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji w rejonie ul. Kościuszki. Włączenie nastąpi w odległości ok. 6 m od projektowanej studni o symbolu S 1. Miejsce włączenia oznaczono na planie sytuacyjnym. Przed położeniem wykonania tego odcinka należy odkopać koniec istniejącej rury kanalizacji sanitarnej Ø 250. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information