usługa instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsparcie technicznego dla 30 benefic

Order Newsletter: 1 Position: 49951 (oferta nr 2674549)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługa instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsparcie technicznego dla 30 benefic

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. usługę instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsparcie technicznego dla 30 beneficjentów ostatecznych, dostawę zestawów audio dla 200 beneficjentów ostatecznych: część 1: usługa instalacji, dostarczenia sygnału internetowego i konfiguracji łączy do sprzętu komputerowego do 30 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, w tym: a) do 20 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych, łączem stałym kablowym w technologii Fast Ethernet zakończonym wtyczką RJ-45, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku warunków technicznych zainstalowania łącza stałego Zamawiający dopuszcza dla maksymalnie 10 lokalizacji (tj. w przypadku max. 10 przyłączy) możliwość zainstalowania dostępu pośredniego - tj. doprowadzenia łącza Internetowego do budynku drogą radiową, z zastrzeżeniem, że w budynku podłączenie do sprzętu komputerowego zainstalowane będzie kablem UTP KL-6 w standardzie Ethernet. b) do 10 wskazanych gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych sygnałem mobilnym GSM. c)dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 2 Mb/s na punkt dla pobierania i minimum 512 kb/s na punkt dla wysyłania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ustalony w Załączniku nr 1 a. cześć 2: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą wsparcie technicznego dla 30 beneficjentów ostatecznych, w tym: a) 20 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, b) 10 szt. komputerów przenośnych, c) 30 szt. zestawów audio (słuchawki z mikrofonem, kamera internetowa) d) 30 szt. listew przeciwprzepięciowych oraz jego oznakowanie zgodnie z wymogami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, przygotowanie do pracy, dostarczenie i instalacja w 30 gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych na terenie Miasta Torunia, jak również świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego w miejscu użytkowania sprzętu przez okres 7 lat. Szczegółowy opis sprzętu komputerowego zawiera załącznik 1b do SIWZ oraz szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu zawiera załącznik 2 do SIWZ. cześć 3: dostawę zestawów audio dla 200 beneficjentów ostatecznych, w tym; a) 200 szt. słuchawek z mikrofonem, b) 200 szt. kamer internetowych do 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych na terenie Miasta Torunia. Szczegółowy opis z załączniku 1c do SIWZ /Umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy. 5.Zamawiający informuje, iż zastosowane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm nastąpiło wyłącznie wyjątkowo, gdy inne opisanie przedmiotu w sposób zrozumiały i precyzyjny nie jest możliwe i odniesieniom tym towarzyszą słowa lub równoważny a wskazane minimalne parametry stanowią kryterium równoważności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 324121108

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 30 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30