Wykonanie zadania pn Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

Order Newsletter: 1 Position: 48095 (oferta nr 2671692)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zadania pn Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: 1) budowa i uruchomienie 9 punktów kamerowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zbudowanych w oparciu o szybkoobrotowe, zewnętrzne kamery IP o rozdzielczości zgodnej ze standardem SMPTE 274M, przeznaczone do pracy w trybie 24/7/365 w lokalizacjach: - ul. Gajowa/Zdrojowa; - ul. Łódzka/Podgórska; - ul. Poznańska/Szubińska; - ul. Olsztyńska/Olimpijska; - ul. Turystyczna/Ligi Polskiej; - Plac Pokoju Toruńskiego; - Plac Teatralny; - Szosa Lubicka/Olsztyńska; - Szosa Lubicka/Rydygiera; Parametry kamer w standardzie SMPTE 274M zawarto w dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) budowa i uruchomienie 7 punktów kamerowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zbudowanych w oparciu o szybkoobrotowe, zewnętrzne kamery IP o rozdzielczości zgodnej ze standardem SMPTE 296M, przeznaczone do pracy w trybie 24/7/365 w lokalizacjach: - ul. Szubińska/Bliska; - ul. Włocławska 237; - ul. Matysiaków/Zdrojowa; - ul. Św. Józefa/Klemensa; - ul. Kniaziewicza/Hallera; - ul. Łódzka/Kniaziewicza; - ul. Żwirki i Wigury 1. Parametry kamer w standardzie SMPTE 296M zawarto w dodatkowych informacjach dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) budowa przyłączy światłowodowych do miejskiej sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pn. Nowoczesna siec szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia i zasilania energetycznego do budowanych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP; Zamawiający posiada licencje do włączenia 16 nowych kamer IP do użytkowanej przez niego platformy programowej VMS Genetec Security Center 5.2 do zarządzania systemem CCTV IP; 4) budowa i uruchomienie sieci transmisyjnej gwarantującej właściwe przesyłanie danych z kamer i zarządzanie nimi z poziomu Centrum Nadzoru przy ul. Legionów 70/76; 5) konfiguracja platformy VMS Genetec Secutiry Center 5.2 związana z realizowaną rozbudową systemu monitoringu; 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Część II: migracja w pełnym zakresie funkcjonalnym analogowego systemu wizyjnego Torunia do systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez platformę VMS Genetec Security Center 5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) rozbudowę platformy serwerowej do zarządzania systemem monitoringu CCTV IP poprzez dostarczenie, podłączenie i skonfigurowanie dodatkowego serwera rackowego PowerEdge R420 (hosta VMS) w konfiguracji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) przebudowę 4 stanowisk operatorskich monitoringu poprzez dostarczenie, skonfigurowanie i podłączenie do platformy zarządzającej Genetec Security Center 5.2 4 stacji roboczych Precision T1700 MT CTO w konfiguracji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ; 3) dostawę i montaż 3 stacji zarządzających posiadaną przez Zamawiającego ścianą VideoWall 3x2 monitory 42 Sharp oraz uruchomienie tej ściany VideoWall pod platformą zarządzającą Genetec Security Center 5.2. Konfigurację stacji zarządzających podano w załączniku nr 1 do SIWZ; 4) dostawę 60 licencji, łącznie z wniesieniem opłaty za 5-letni pakiet SMA, do włączenia kamer systemu monitoringu analogowego do platformy Genetec Security Center 5.2 zarządzającej systemem cyfrowym monitoringu wizyjnego Torunia; 5) dostawę, montaż i uruchomienie 2 przełączników agregacyjnych WS-C3750X-24S+C3KX-PWR-350WAC/2+C3KX-NM-1G wraz z modułami SFP, do komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco ASR 9010, umożliwiających wykorzystanie miejskiej sieci szerokopasmowej dla przesyłania sygnału z kamer do stanowisk operatorskich; 6) migracja 84 kamer systemu monitoringu analogowego do systemu cyfrowego pracującego w oparciu o platformę VMS Genetec Security Center 5.2 przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego szafek Axis Q7920 z 14 kartami enkoderów Axis Q7436 Blade; 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Część III: dostawa 9 kamer obrotowych SNP-5300HP IP wraz z uchwytami do montażu na ścianie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30