Usługa edukacyjna oraz organizacja wycieczek - wybór osób do prowadzenia zajęć oraz organizacja wycieczek/wyjazdów/spotkań w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach projektu Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edu

Order Newsletter: 1 Position: 38407 (oferta nr 2659040)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-03-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa edukacyjna oraz organizacja wycieczek - wybór osób do prowadzenia zajęć oraz organizacja wycieczek/wyjazdów/spotkań w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach projektu Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu, prowadzących kształcenie ogólne należących do Gminy Miasta Toruń oraz organizacja jednodniowych wycieczek/wyjazdów/spotkań w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach projektu pn.: Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. 1.2. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w następujących formach: dodatkowe zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do wyjazdów/wyjść w ramach ścieżek edukacyjnych oraz w formie jednodniowych wycieczek/wyjazdów/spotkań do ścieżek edukacyjnych. 1.3. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w poniżej podanych placówkach: - Gimnazjum nr 2 w Toruniu, ul. Pająkowskiego 44/52, 87 - 100 Toruń, - Gimnazjum nr 3 w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4: Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4, ul. Warszawska 1/5, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 1: Gimnazjum Nr 6, ul. Wojska Polskiego 47A, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 9: Gimnazjum Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 7: Gimnazjum Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 10: Gimnazjum Nr 11, Plac św. Katarzyny 9 , 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 14: Gimnazjum Nr 14, ul. Hallera 79, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 15: Gimnazjum Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 16: Gimnazjum Nr 16, ul. Dziewulskiego 2, 87 - 100 Toruń, - Gimnazjum nr 21, ul. Morcinka 13, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 28: Gimnazjum Nr 28, ul. Przy Skarpie 13, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2: Gimnazjum Nr 29, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 31: Gimnazjum Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B, 87 - 100 Toruń, - Zespół Szkół Nr 34: Gimnazjum Nr 34, ul. Włocławska 237/239, 87 - 100 Toruń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera załącznik nr 1 do siwz

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information