Wybór osób do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego.

Order Newsletter: 1 Position: 59684 (oferta nr 2658297)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-03-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybór osób do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu, prowadzącego kształcenie ogólne, należącego do Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn.: Nowa jakość kształcenia zawodowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 1.2. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w następujących w formach: zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy z przedsiębiorczości, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia dodatkowe wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych, opieka pedagogiczno-psychologiczna. 1.3. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w poniżej podanej placówce: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu (ZSG-H), 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15. 1.4. Opis części zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest usługa edukacyjna w w/w placówce, w podziale na następujące części: Część 1. Zajęcia z przedsiębiorczości z zastosowaniem gier biznesowych w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 2. Zajęcia z przedsiębiorczości z zastosowaniem gier biznesowych w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 3. Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 4. Żywe lekcje przedsiębiorczości w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 3 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 5. Żywe lekcje przedsiębiorczości w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 3 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 6. Żywe lekcje przedsiębiorczości w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 3 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 7. Żywe lekcje przedsiębiorczości w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 3 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 8. Żywe lekcje przedsiębiorczości w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 3 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 9. Zajęcia grupowe warsztatowe w ZSG-H obejmujące elementy doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 10. Zajęcia specjalistyczne: Słodkie inspiracje - sporządzanie ciast i deserów, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 11. Zajęcia specjalistyczne: Słodkie inspiracje - sporządzanie ciast i deserów, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 12. Zajęcia specjalistyczne: Potrawa jak malowanie - dekoracja potraw, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 22 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 13. Zajęcia specjalistyczne: Potrawa jak malowanie - dekoracja potraw, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 22 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 14. Zajęcia specjalistyczne: Koktajlowe życie - przygotowanie koktajli, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 22 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 15. Zajęcia specjalistyczne: Koktajlowe życie - przygotowanie koktajli, w formie warsztatowej w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 22 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.III.2015. Część 16. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 17. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 18. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 19. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 20. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 21. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 22. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język niemiecki. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 23. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język niemiecki. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 24. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język rosyjski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 25. Zajęcia dodatkowe z języków obcych prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język rosyjski. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 26. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 27. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 28. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 29. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 30. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 31. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 32. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 33. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 34. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 35. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 36. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 37. Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. 60 h. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 38. Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język polski i wiedza o kulturze. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 39. Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język polski i wiedza o kulturze. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 40. Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą warsztatową ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSG-H - język polski i wiedza o kulturze. 1 grupa. Łącznie 60 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 41. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w ZSG-H, zawód: technik organizacji usług gastronomicznych. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 42. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H, zawód: technik hotelarstwa. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 43. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H, zawód: technik hotelarstwa. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 44. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik hotelarstwa. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 45. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik hotelarstwa. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 46. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kelner. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 47. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kelner. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 48. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kucharz. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 49. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kucharz. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 50. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kucharz. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 51. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: kucharz. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 52. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w starej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik obsługi turystycznej. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.VI.2015. Część 53. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik obsługi turystycznej. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 54. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. 1 grupa. Łącznie + realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 55. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 56. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. 1 grupa. Łącznie 40 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 57. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową przygotowujące do egzaminów zawodowych w nowej podstawie programowej w ZSG-H - zawód: cukiernik. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 58. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 59. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 60. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 61. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - matematyka. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 62. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 30.IV.2015. Część 63. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - język angielski. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 30.IV.2015. Część 64. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - język polski. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 65. Zajęcia wyrównawcze prowadzone metodą warsztatową z przedmiotów maturalnych w ZSG-H - język polski. 1 grupa. Łącznie 20 h. Termin realizacji: 05.I.2015 - 29.V.2015. Część 66. Grupowe programy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w ZSG-H dla uczniów o różnych problemach. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 67. Grupowe programy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w ZSG-H dla uczniów o różnych problemach. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.IV.2015. Część 68. Warsztaty grupowe podnoszące kompetencje społeczne uczniów w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Część 69. Warsztaty grupowe podnoszące kompetencje społeczne uczniów w ZSG-H. 1 grupa. Łącznie 30 h. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 29.V.2015. Zajęcia odbywać się będą w terminach ustalonych przez Zamawiającego, zawartych w dostarczanych przez Zamawiającego harmonogramach zajęć. 1.5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione w trakcie realizacji niniejszej umowy; 2) przeprowadzić zajęcia dla uczniów danej szkoły w salach dydaktycznych udostępnionych przez daną szkołę w sposób rzetelny, w wymiarze i terminach wskazanych przez Zamawiającego; 3) dobrać metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne adekwatne do możliwości i potrzeb uczestników; 4) współpracować z koordynatorem projektu, szkolnym koordynatorem oraz dyrektorem danej placówki w kwestii ustalania aktualnego harmonogramu realizacji zajęć; 5) prowadzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami PO KL oraz przepisami oświatowymi; 6) prowadzić dzienniki zajęć wraz z potwierdzeniem frekwencji uczestników (listy obecności); 7) brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją projektu; 8) w zakresie zajęć z przedsiębiorczości: - ułożyć i przeprowadzić test postaw przedsiębiorczych na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego: - stworzyć wspólnie z uczestnikami zajęć indywidualne scenariusze edukacyjno-zawodowe, - ułożyć i przeprowadzić ankietę porównawczą na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć specjalistycznych: - ułożyć i przeprowadzić test umiejętności praktycznych lub egzamin wewnętrzny, lub sporządzić notatkę dotyczącą pracy zaliczeniowej ucznia; w zakresie zajęć dodatkowych i wyrównawczych: - ułożyć sprawdzian wiedzy i przeprowadzić go wśród uczestników na początku i na końcu zajęć; w zakresie zajęć doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej: - wydać opinię o uczniu po zakończeniu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. 9) dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information