Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno kulturalno edukacyjne w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 246312 (oferta nr 249801)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-07-23

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno kulturalno edukacyjne w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu cześci północnej działki nr 540 przy istniejącym budynku zaadaptowanej remizy OSP na na centrum społeczno kulturalno edukacyjne w Korfantowie (biblioteka miejska). Zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie niskiego, dekoracyjnego ogrodzenia w postaci słupków żeliwnych oraz stalowego łańcucha klasycznego od strony północno wschodniej oraz południowej, wykonanie elementów małej architektury jak fontanna granitowa, ławki, śmietniki, słup ogłoszeniowy, wykonanie nasadzeń. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30