Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu budynku Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 371387 (oferta nr 2476363)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu budynku Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu budynku Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją (na podłodze poddasza) w budynku nr 1, - zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku nr 2 wraz z przebudową klatki schodowej, - wymianę instalacji elektrycznej oraz instalację alarmową ruchową, sygnalizacji pożaru, teletechniczną (TV, telefoniczną i komputerową) oraz instalację oświetlenia wystawowego dla galerii na parterze i galerii na I piętrze, - demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz nową instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla 3 sal (w piwnicy, I piętrze oraz galerii na parterze), - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, - odnowienie parkietów z deszczółki dębowej, - malowanie pomieszczeń ze szpachlowaniem, - remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych (m. in.: sanitariaty, kuchnia), - odgrzybianie i izolację przeciwwilgociową ścian poniżej terenu, - wyposażenie sceniczne oraz podesty systemowe schodkowe dla sali na I piętrze, - instalację iluminacji obiektów, - ocieplenie i odnowienie elewacji oficyny (budynek nr 3), - remont konserwatorski (odnowienie) elewacji zabytkowej (budynek nr 1 i 2), - wymianę pokrycia dachowego dachówkowego, - zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego (oświetlenie, nowa nawierzchnia z granitu, remont tarasu z dostępem dla ludzi, okładziny schodów betonowych, likwidacja zieleńców i śmietnika). 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I) Dokumentacja projektowa budowlana: - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. II) Dokumentacja projektowa wykonawcza: 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 3) Projekt instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o., ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji ), 4) Projekt instalacji elektrycznych ( elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ), 5) Projekty instalacji niskoprądowych ( teletechnicznej, przyzywowej, komputerowej, przeciwpożarowej, alarmowej ), 6) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, 7) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 10) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 11) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 12) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów i innych, 13) Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza w wersji elektronicznej w formacie pdf, 14) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information