promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywek w meczach piłki koszykowej kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej.

Order Newsletter: 1 Position: 368451 (oferta nr 2474509)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywek w meczach piłki koszykowej kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Torunia poprzez udział zespołu w meczach piłki koszykowej kobiet najwyższej klasy rozgrywkowej. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie i umieszczenie w wydawanych przez siebie w ramach zadania - publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych herbu Miasta Torunia oraz dodatkowo Logo Europejska Stolica Kultury Toruń 2016, jeżeli zadanie wpisuje się w starania miasta o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, 2) wykonanie i umieszczenie w sposób widoczny dla publiczności i mediów nazwę miasta, herb Torunia lub napisu Toruń City Of Poland www.torun.pl na: - ubiorach sportowych zawodników, które będą prezentowane podczas rozgrywek ligowych oraz w trakcie treningów, - na stronie internetowej Klubu, - na obiektach sportowych, 3) wykonanie i wywieszenie na obiektach sportowych flag w barwach Torunia, banerów, bilbordów promujących miasto Toruń, podczas wszystkich rozgrywek ligowych oraz każdych innych imprez sportowych z udziałem zawodników lub drużyn, 4) rozpowszechnianie informacji o współpracy z Gminą Miasta Toruń np. w formie zapowiedzi sponsorskich podczas zawodów, turniejów, rozgrywek ligowych, 5) kreowanie pozytywnego wizerunku Torunia w mediach jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych, itp., 6) uczestniczenie na wniosek miasta w organizowanych przez miasto wydarzeniach promocyjnych np. konferencjach prasowych, festynach, imprezach dla mieszkańców miasta, 7) bezpłatne wykorzystywanie w trakcie działań promocyjnych miasta informacji o działalności KLUBU, w tym także zgody na posługiwanie się nazwą organizacji, znakami graficznymi klubu, wizerunkiem sportowców oraz drużyn w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Miasto, 8) wykazanie się własną inwencją w zakresie promocji GMT poprzez sport, 9) trwałe udokumentowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez KLUB za pomocą wycinków prasowych, płyt CD, zdjęć, filmów, itp..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 920000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information