ykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej, wybranych obiektów ruin zamku krzyŜackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego

Order Newsletter: 1 Position: 362129 (oferta nr 2470341)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej, wybranych obiektów ruin zamku krzyŜackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej, następujących obiektów ruin zamku krzyżackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego. 1) mur obwodowy wschodni, część wysoka do narożnika południowego 2) mury wewnętrzne przyległe do skrzydła wschodniego 3) trzon wieży + dziedziniec całość 4) piwnice skrzydła wschodniego 5) piwnice skrzydła południowego Plan sytuacyjny fragmentów ruin zamku krzyżackiego w skali około 1:750 stanowi załącznik nr 1 do siwz. Zakres prac obejmuje: 1) założenie i pomiar osnowy geodezyjnej w układzie lokalnym (zgodnym z wcześniejszym opracowaniem Bramy Kamiennej i fragmentu muru); 2) założenie i pomiar osnowy pod skaner; 3) wykonanie skanowania laserowego obiektu z rozdzielczością terenową punktów 2 mm; 4) obróbka skanów - filtrowanie, czyszczenie, georeferencja; 5) generowanie ortoplanów powierzchni murów z chmur punktów w skali szarości; 6) wykonanie rzutu obiektu; 7) wykonanie widoków elewacji obiektu w postaci wektorowej w formacie dwg/dxf; 8) wykonanie jednego kompletu wydruków dokumentacji w skali 1:50; 9) wygenerowanie dynamicznej prezentacji 3D chmury punktów obejmującej zakres opracowania; 10) archiwizacja danych (chmur punktów i plików*.dwg, prezentacji) na nośniku DVD..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713551002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information