Budowa boiska wielofunkcyjnego 22X44 m w technologii poliuretanowej z łapaczami do piłek i utwardzeniem wokół boiska i częściowym oświetleniem bez ogrodzenia w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 353657 (oferta nr 2461850)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego 22X44 m w technologii poliuretanowej z łapaczami do piłek i utwardzeniem wokół boiska i częściowym oświetleniem bez ogrodzenia w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa boiska wielofunkcyjnego 22X44 m w technologii poliuretanowej z łapaczami do piłek i utwardzeniem wokół boiska i częściowym oświetleniem bez ogrodzenia w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN - Jacek Kuś, części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122211

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information