Skanowanie materiałów geodezyjnych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej wraz z włączaniem danych do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Ośrodek Win5 oraz obiektowanie 105 000 linii tekstu na mapie numerycz

Order Newsletter: 1 Position: 346177 (oferta nr 2458577)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Skanowanie materiałów geodezyjnych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej wraz z włączaniem danych do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Ośrodek Win5 oraz obiektowanie 105 000 linii tekstu na mapie numerycz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Cz.I Skanowanie materiałów geodezyjnych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej wraz z włączaniem danych do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Ośrodek Win5 Skanowanie materiałów geodezyjnych w ilości 46 000 kart formatu A4 oraz 3000 stron formatu A3 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z włączeniem danych do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Ośrodek Win5. Skanowanie będzie odbywało się w siedzibie Zamawiającego przy użyciu sprzętu i komputerów Wykonawcy w związku z trudnymi warunkami lokalowymi nie gwarantujemy ciągłości wykonywania zadania. Wykonawca każdorazowo na początku tygodnia będzie uzgadniał dni i godziny pracy( godziny pracy w przedziale 8:30-20:00 ). Wykonawca przekaże dodatkowo Zamawiającemu zeskanowany zasób na nośniku CD, a także sprawozdanie techniczne z wykonanej pracy. Przed wykonaniem skanowania Wykonawca dokona analizy materiałów geodezyjnych pod względem ich przydatności do zasobu oraz sporządzi listę materiałów przeznaczonych do wyłączenia. CZ.II Obiektowanie 105 000 linii tekstu na mapie numerycznej miasta Torunia Obiektowanie 105 000 linii , tekstu na mapie numerycznej miasta Torunia. Prace będą polegały głównie na ręcznej zamianie linii, tekstów uzbrojenia podziemnego w obiekty. Przedmiot zamówienia stanowią elementy mapy, które nie zostały przy pomocy programu automatycznie zobiektowane. Tworzenie obiektów z linii tekstów często będzie wiązało się wstawianiem nowych obiektów. W.w zlecenie będzie odbywało się w siedzibie Zamawiającego przy użyciu sprzętu i jednego komputera Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-17.00

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742740000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information