Przetarg nieograniczony na na ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta Torunia, ochronę w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwację i obsługę awaryjną systemu alarmowego.

Order Newsletter: 1 Position: 346009 (oferta nr 2458493)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na na ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta Torunia, ochronę w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwację i obsługę awaryjną systemu alarmowego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest A. Ochrona fizyczna wykonywana w niżej wymienionych w budynkach 1. budynek ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - ochrona całodobowa , prowadzona przez 7 dni w tygodniu, 2. budynek ul. Grudziądzka 126 b - ochrona całodobowa, prowadzona przez 7 dni w tygodniu, 3. budynek ul. Batorego 38/40 - ochrona całodobowa, prowadzona przez 7 dni w tygodniu 4. budynek ul. Bydgoska 5 - tylko w soboty od godz.8:00 do 16: 00, ochrona realizowana w czasie przeprowadzanych uroczystości ślubnych w mieszczącym się w tym budynku Urzędzie Stanu Cywilnego Do zadań pracowników ochrony fizycznej należy między innymi: a) nadzór nad kluczami do pomieszczeń w tym wydawanie, przyjmowanie, wpisy do książki b) obsługa szatni - dot. pkt 1, 2 i 4. c) dokonywanie systematycznych obchodów pomieszczeń, korytarzy, holi i budynków - wewnątrz budynku raz na 2 godziny, wokół budynku raz na 3 godziny - dot. pkt 1 i 3 d) informowania interesantów o miejscu urzędowania właściwego wydziału/biura oraz numeru telefonu do właściwego pracownika. B. Ochrona w formie monitorowania wraz z systemem sygnalizacji (powiadamiania) o zaistniałym włamaniu oraz równolegle działającym systemem informującym o zagrożeniu pożarowym a także konserwacja i obsługa awaryjna wskazanych wyżej systemów alarmowych, w niżej wymienionych budynkach UMT: 1. przy ul. Wały gen Sikorskiego 8 (system antywłamaniowy w pomieszczeniach Punktu Informacyjnego UMT wraz z pomieszczeniem Kancelarii) 2. przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 - cały budynek 3. przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 - system antywłamaniowy w całym budynku 4. przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 - cały budynek 5. przy ul. Podmurnej 2/2A - cały budynek 6. przy ul. Podmurnej 60 - system antywłamaniowy w całym budynku 7. przy ul. Bydgoskiej 5 - cały budynek z wyjątkiem okresu realizacji ochrony fizycznej, tj. w soboty w godz. 8.00 - 16.00 8. przy ul. Grudziądzkiej 126 b - cały budynek 1) W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) dysponować grupą interwencyjną i zapewnić czas reakcji grupy interwencyjnej nie dłuższy niż: 10 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia w ciągu dnia i nie dłuższy niż 5 minut w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, b) wyposażyć pracowników ochrony w niezależne środki łączności bezprzewodowej (np. radiowej) między centrum kierowania , grupami interwencyjnymi i służbami dozoru na chronionym obiekcie. c) do wykonania przedmiotu zamówienia kierować wyłącznie osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, d) posiadać siedzibę (przedstawicielstwo) na terenie miasta Toruń. 2) Zamawiający informuję, że pracownicy wykonujący ochronę fizyczną budynków: a) zobowiązani będą do zapoznania się i znajomości struktury UMT i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych UMT, numerów telefonów wydziałów/biur Urzędu. b) powinni być wyposażeni w jednolite umundurowanie umożliwiające ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z podziałem na części opisane w pkt 1. A i 1. B. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1.A. SIWZ podwykonawcom.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 746100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information