Budowa terenowych urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 343415 (oferta nr 2456813)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-01

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa terenowych urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówieniem jest budowa terenowych urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) ustawienie krawężników i obrzeży, 4) boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową (w tym dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej i boisko do siatkówki) oraz bieżnię prostą i okólną 5-torową o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej szerokości 4,4 m, 5) ogrodzenie boiska, 6) chodniki, dojścia, place i drogi wewnętrzne z kostki betonowej z odwodnieniem terenu, 7) trawniki wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku, 8) wyposażenie boisk. Ponadto przedmiotem realizacji jest m. in.: 1) Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2) Ustanowienie kierownika budowy. 3) Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi, 4) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 5) Obsługa geodezyjna i geologiczna.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information