Przebudowa nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 307971 (oferta nr 2434547)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2008-11-10

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi tłuczniowo-gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 103 mb w ciągu ul. Ogrodowej w Korfantowie (boczna ul. Kościuszki). Zakres rzeczowy robót wynikał będzie z dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych i obejmował m.in.: 1. Roboty pomiarowe. 2. Roboty rozbiórkowe obrzeży betonowych długości ok. 16 mb. 3. Położenie na ławie betonowej krawężników betonowych długości ok. 202 mb. 4. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm z korytowaniem wraz z podbudową na pow. 678 m2. 5. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm z podłączeniem do sieci kanalizacji burzowej w ilości 4 kpl. 6. Wykonanie studni zbiorczych o średnicy 1000 mm w ilości 4 kpl. 7. Wykonanie ścieku ulicznego z dwóch stron jezdni z kostki betonowej na ławie betonowej na długości ok. 206 mb. 8. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych na powierzchni ok. 36m2. Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331237

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30