Inwentaryzacja mienia położonego na terenie miasta Torunia objętego przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 o ujawnieniu w KW prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Order Newsletter: 1 Position: 284159 (oferta nr 2419864)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Inwentaryzacja mienia położonego na terenie miasta Torunia objętego przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 o ujawnieniu w KW prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja mienia położonego na terenie miasta Torunia objętego przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 o ujawnieniu w KW prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) polegająca na sporządzeniu wykazów nieruchomości, które: a) przeszły na własność Skarbu Państwa, b) przeszły na własność jednostek samorządu terytorialnego, c) zabudowanych nieruchomości, niestanowiących własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego polegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. Nr 23, poz. 143). Sporządzenie wykazu dotyczy, wybranych przez zamawiającego, 14 000 ksiąg wieczystych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: Część 1 - 5000 ksiąg wieczystych Część 2 - 5 000 ksiąg wieczystych Część 3 - 4 000 ksiąg wieczystych 1.2. W celu wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest zbadać zapisy w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, których wykaz dostarczy zamawiający. Badanie zapisów w księgach wieczystych obejmuje: a) numer kw, b) numer działki ewidencyjnej, c) liczbę działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, d) właściciela, e) podstawę nabycia nieruchomości, f) datę ostatniego wpisu do kw, g) datę ostatniego badania kw, h) inne informacje niezbędne do ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 700000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information