Rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej 43 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 269351 (oferta nr 2410248)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej 43 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje w szczególności: 1.1. Rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul. Kociewska 43, która obejmuje powierzchnię 1,5 ha na poziomie około 18 m nad otaczający teren, polegająca na ułożeniu okrywy rekultywacyjnej, składającej się z warstwy uszczelniającej (izolacyjnej).   2. Wykonawca w uzgodnieniu z Zarządzającym Składowiskiem (Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.) przedłoży Inwestorowi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zarządzającym Składowiskiem,  3. Całość prac należy wykonać zgodnie z: Wytycznymi technicznego zamknięcia kwatery B wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacja i decyzją WSRiRW.II.AD/6622-9/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.  4. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta.  5. Całość robót należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym na podstawie obowiązujących przepisów i norm oraz na podstawie oględzin w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451123204

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information