Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Folwarcznej 52 B w Głogowie z dostosowaniem terenów zewnętrznych na potrzeby WORD

Order Newsletter: 1 Position: 153473 (oferta nr 240836)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-07-15

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Folwarcznej 52 B w Głogowie z dostosowaniem terenów zewnętrznych na potrzeby WORD

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Folwarcznej 52B z dostosowaniem terenów zewnętrznych na potrzeby WORD na która składają się: 1. ROBOTY BUDOWLANE - 1 kpl , w tym: roboty rozbiórkowe - 1 kpl roboty posadzkarskie na piętrze - 153, 4 m2 ścianki działowe z płyt piano lub gazobetonowych o gr. 12 cm - 4, 2 m2 uzupełnienie tynków wewnętrznych - 25 m2 malowanie pomieszczeń z przygotowaniem powierzchni min. gruntowanie, szpachlowanie - 1104, 78 m2 wymiana stolarki okienno - drzwiowej - 25,095 m2 roboty przy schodach zewnętrznych - 1 kpl 2. ROBOTY SANITARNE - 1 kpl , w tym: demontaże - 1 kpl wymiana zaworu ppoż. Dn 25 mm - 1 szt. montaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 50 - 110 mm - 20 m wymiana rur przyłącznych do grzejnika - 1 kpl wymiana grzejnika członowego - 1 kpl montaż zaworu grzejnikowego dn 15 mm z głowicą termostatyczną - 1kpl montaż odpowietrznika automatycznego dn 15 mm - 6 szt 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE - 1 kpl , w tym: demontaż i montaż tablicy piętrowej z wydzieleniem obwodów wraz z podlicznikiem dla WORD - 1 szt. wykonanie i zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - 1790 m montaż przewodów kabelkowych miedzianych o przekroju żyły od 1,5 do 2,5 mm2 - 1790 m montaż opraw oświetleniowych - 60 kpl podłączenie przewodów kabelkowych - 492 szt montaż instalacji wyrównawczej - 1 kpl prace kontrolno - pomiarowe - 1 kpl montaż sieci logicznej - 1 kpl montaż sieci telefonicznej - 1 kpl 4. ROBOTY ZEWNĘTRZNE - 1 kpl , w tym: remont zewnętrznej instalacji oświetleniowej z wymianą lamp - 3 kpl remont nawierzchni placu - 200 m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451111009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 3 250,00 zł. Słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.powiat.glogow.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30