Remont pustostanów w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym

Order Newsletter: 1 Position: 261581 (oferta nr 2405172)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2008-10-10

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pustostanów w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy /wykonawców/ w zakresie realizacji robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych polegających na wykonaniu remontu w lokalach mieszkalnych znajdujących się odpowiednio w Chrzanowie przy ulicy: Część 1: Szpitalnej 6a m 1 oraz 2 Część 2: Śląskiej 52a m 8 oraz Mickiewicza 6a m 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują odpowiednio dla każdej części zamówienia: a)przedmiary robót - załącznik nr A do SIWZ b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr B do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30