Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 259755 (oferta nr 2404259)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja budynku stołówki przy internacie szkolnym z przeznaczeniem na warsztaty szkolne wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Osikowej 15/17 w Toruniu. 2. Ponadto przedmiotem realizacji jest 1) Sporządzenie planu BIOZ. 2) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu z uwzględnieniem budynków istniejących. 3) Oznakowanie p. poż. i wyposażenie budynku w gaśnice pożarowe. 4) Ustanowienie kierownika budowy. 5) Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych. 6) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 7) Obsługa geodezyjna i geologiczna. 1.3. Całość prac należy wykonać zgodnie z: wielobranżowym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Wszystkie zastosowane materiały musza posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 4. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 40 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30