Docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont szatni i korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 247745 (oferta nr 2396389)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont szatni i korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont szatni i korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu. Zakres prac obejmuje w szczególności : - docieplenie ścian w technologii tzw. lekkiej-mokrej - docieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną - wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, - wykonanie posadzki z płytek gress, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej, - wymiana stolarki okiennej na PCV, - malowanie ścian i sufitów wraz ze szpachlowaniem, Całość prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30