Konkurs architektoniczno- rzeźbiarski na wykonanie wariantowej koncepcji pomnika w Miejscu Pamięci Narodowej BARBARKA upamiętniającego pomordowanych Polaków w okresie okupacji

Order Newsletter: 1 Position: 234719 (oferta nr 2388549)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konkurs architektoniczno- rzeźbiarski na wykonanie wariantowej koncepcji pomnika w Miejscu Pamięci Narodowej BARBARKA upamiętniającego pomordowanych Polaków w okresie okupacji

II.1.2) Type of contract:

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję pomnika na terenie cmentarza na Barbarce upamiętniającego pomordowanych Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej (zwanego dalej Pomnikiem) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Pomnika obejmującą: małą architekturę, nawierzchnie utwardzone placu przy Pomniku, oświetlenie Pomnika oraz zieleń. 2. Celem konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorów) Pomnika, któremu w trybie zamówienia z wolnej ręki - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - zostanie powierzone wykonanie oraz montaż Pomnika. 3. Koszt wykonania prac realizowany na podstawie pracy konkursowej Maksymalny planowany, łączny koszt wykonania Pomnika wraz z montażem nie może być wyższy niż 200 000 zł. brutto (z podatkiem VAT).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: artystyczno-ideowe

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: