Przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie m. Torunia - II etap..

Order Newsletter: 1 Position: 228273 (oferta nr 2384501)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie m. Torunia - II etap..

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: .1. Zamówienie obejmuje sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) - w następujących kategoriach obiektów: część 1: budynki mieszkalne jednorodzinne lub drobne usługowe - nowe obiekty (z analizą obszaru); część 2: budynki mieszkalne jednorodzinne lub drobne usługowe - rozbudowa, nadbudowa lub obiekty związane (z analizą obszaru); część 3: budynki mieszkalne wielorodzinne lub użyteczności publicznej nie stanowiące celów publicznych - nowe obiekty (z analizą obszaru); część 4: budynki mieszkalne wielorodzinne lub użyteczności publicznej nie stanowiące celów publicznych - rozbudowa, nadbudowa przebudowa bądź obiekty związane (z analizą obszaru); część 5: inwestycje przemysłowe, składowe i produkcyjne na terenach uprzednio nie przeznaczonych na cele produkcyjne - nowa zabudowa (z analizą obszaru); część 6: inwestycje przemysłowe, składowe i produkcyjne na terenach uprzednio nie przeznaczonych na cele produkcyjne - rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa, obiekty im towarzyszące (z analizą obszaru); część 7: inwestycje produkcyjne lokalizowane na terenach uprzednio przeznaczonych na te cele (bez analizy obszaru); część 8: obiekty użyteczności publicznej stanowiące cele publiczne - rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub budowa nowych obiektów (bez analizy obszaru); część 9: urządzenia infrastruktury technicznej punktowe (warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne - bez analizy obszaru); część 10: obiekty sieciowe i liniowe urządzenia infrastruktury technicznej (warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne - bez analizy obszaru); część 11: zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie powiązana z jego rozbudową (bez analizy obszaru).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30