Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 228039 (oferta nr 2384151)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu: A)znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego: kościoły: św.Janów, św.Jakuba, św.Katarzyny, N.M.Panny, o.o.Jezuitów, Ewangelicko-Augsburski, mury obronne: Bulwar Filadelfijski, Krzywa Wieża, Brama Żeglarska, Dwór Artusa, Nowy Arsenał, Arkady, Łuk Cezara, zegar na wieży dawnego Zboru, Dwór Mieszczański, Zamek Krzyżacki, Gdanisko i zespół murów obronnych okalających teren zamkowy, Fosa Zamkowa, sieć rozdzielcza i iluminacja - Rynek Staromiejski, Ratusz Staromiejski, Kamienica pod Gwiazdą, fontanna Flisak, Dom M. Kopernika, alejki przy Muzeum Etnograficznym, Rynek Nowomiejski, Zbór (Fundacja TUMULT), Wały Gen.Sikorskiego 8 i 10, ul.Podmurna, Teatr Baj Pomorski i Fosa Wschodnia, Pałac Dąmbskich iluminacje świąteczne: girlandy, przewieszki, sople, sznury świetlne, kurtyny świetlne, ozdoby słupowe (w okresie między świętami - przechowywanie i konserwacja w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy ). B)znajdujących się poza terenem Zespołu Staromiejskiego: kościół pw. św.Piotra i Pawła (Podgórz - ul.Poznańska), kościół pw. św.Krzyża (Kaszczorek - ul. Wieżowa), kościół pw. Opatrzności Bożej (Rudak- ul.Okólna) kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul.Podgórna). Osprzęt: - Szafa ster.oświetleniowa - 30 szt. - Słup stalowy 6,5m - 90 szt. Obudowa betonowa typu Bulwar Filadelfijski - 82 kpl. Reflektor ( PHILIPS , THORN ) - CONTRAST, PRTA, SVF, SNF, QVF, HNF, MVF, MBF POMPEI, MICA-B, OSQ - 600 szt. Źródła światła (sodowe, metalohalogenkowe, neonowe)-SON-T, MHN-T, WLS, PAR, NAV-T, HPI - 600 szt. ozdoby świetlne montowane na słupach - 139 szt przewieszki (ul.Szeroka, Królowej Jadwigi) - 14 szt sople świetlne -28 szt girlanda - 101 m kurtyna LED - 22 sznury x 10 m sznury świetlne - 1 800 m. Wartość zabudowanego osprzętu iluminacyjnego - ok. 2,5 mln zł Moc zainstalowana Pz - ok. 350 kW. Eksploatacja urządzeń iluminacji powinna być prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, PN-IEC-60364 w zakresie ochrony od porażeń oraz Instrukcję Eksploatacji Oświetlenia Obiektów Zabytkowych. W ramach czynności eksploatacyjnych należy zapewnić: - poprawne funkcjonowanie instalacji poprzez dokonywanie oględzin 2 x dziennie (rano i wieczorem) - dyżur całodobowy. - bezzwłoczne usuwanie usterek i awarii stwarzających zagrożenie dla otoczenia, natomiast wymianę zużytych źródeł światła i uszkodzonych elementów w terminie do 24 godz. od powstania usterki. - naprawę uszkodzeń i zniszczeń powstałych w wyniku zdarzeń zewnętrznych, będących następstwem wandalizmu, zjawisk atmosferycznych itp. oraz naturalnego zużycia się urządzenia w czasie eksploatacji - po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy o powstaniu uszkodzenia i uzyskaniu zgody na wykonanie tych czynności - w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. - realizację dodatkowych poleceń Zleceniodawcy dotyczących przedmiotu zamówienia- wynikających z zaistniałej sytuacji - niemożliwych do przewidzenia (wypadki losowe itp.)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502321001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information