Usługa udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 225595 (oferta nr 2382640)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2008-09-18

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Gimnazjum w Korfantowie na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00). 2. Zakłada się okres karencji do końca 2008 r. 3. Wypłata kredytu planowana jest w trzech transzach: - październik 2008 r. 500.000,00 zł, - listopad 2008 r. 500.000,00 zł, - grudzień 2008 r. 500.000,00 zł. 4. Proponowany harmonogram spłaty kredytu: W dniu 31.03.2009 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.06.2009 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.09.2009 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.12.2009 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.03.2010 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.06.2010 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.09.2010 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.12.2010 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.03.2011 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.06.2011 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.09.2011 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.12.2011 r. w kwocie 75.00,00 złotych W dniu 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.06.2012 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.09.2012 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.12.2012 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.03.2013 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.06.2013 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 30.09.2013 r. w kwocie 75.000,00 złotych W dniu 31.12.2013 r. w kwocie 75.000,00 złotych 5. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M tj. roczna stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z miesiąca sierpnia, który wynosi 6,25%, powiększony o marżę banku - stałą w okresie obowiązywania umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania opłat i prowizji bankowych od przedterminowej spłaty kredytu. 7. Zabezpieczenie kredytu poprzez weksel własny in blanco. 8. Odsetki - płatne miesięcznie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 661300000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30