Remont instalacji elektrycznych w zakresie wymiany linii W.L.Z. i rozdzielnic w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 221007 (oferta nr 2379660)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2008-09-16

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont instalacji elektrycznych w zakresie wymiany linii W.L.Z. i rozdzielnic w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy /wykonawców/ w zakresie wymiany linii W.L.Z. i rozdzielnic w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Część 1 obejmuję: remont instalacji elektrycznej odpowiednio w budynku przy ul. Ogrodowej 9 /budynek mieszkalny/ oraz Berka Joselewicza 1 /budynek mieszkalny/ Część 2 obejmuję: remont instalacji elektrycznej odpowiednio w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 9 /budynek mieszkalny/ oraz Świętokrzyskiej 9a /budynek niemieszkalny/ 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Elektrycznej - załącznik nr A do SIWZ - dot. części nr 1 oraz 2 b)Przedmiary robót - załącznik nr B1 do SIWZ - dot. części nr 1 załącznik nr B2 do SIWZ - dot. części nr 2 c)Dokumentacja projektowa - załącznik nr C do SIWZ - dot. części nr 1,2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30