Budowa przyłącza światłowodowego do Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 218794 (oferta nr 2371674)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa przyłącza światłowodowego do Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza światłowodowego do Ratusza Staromiejskiego zgodnie z projektem budowlanym . Zamówienie obejmuje w szczególności: 1. Budowę sieci w relacji Wały gen. Sikorskiego 8 -> Ratusz Staromiejski 2. Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z projektem, 3. Budowę połączeń światłowodowych (ułożenie kabla, rozszycie i testowanie). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami aktualnymi na dzień zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac i dostaw poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452310005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30