Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i realizacja budowy światłowodowej sieci szkieletowej na potrzeby Systemu Informacyjnego Miasta Torunia .

Order Newsletter: 1 Position: 208880 (oferta nr 2365707)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i realizacja budowy światłowodowej sieci szkieletowej na potrzeby Systemu Informacyjnego Miasta Torunia .

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja budowy światłowodowej sieci szkieletowej na potrzeby Systemu Informacyjnego Miasta Torunia zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie projektów przyłączy zgodnie z wykazem zawartym w programie funkcjonalno- użytkowym. 2. Uzgodnienie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń w zakresie realizowanego projektu, a także uzyskanie zgód właścicieli infrastruktury. 3. Budowę sieci w relacjach: Batorego 40 -> Prosta 32, Prosta 32 -> Wały gen. Sikorskiego 12, Wały gen. Sikorskiego 12 -> Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10 -> Podmurna 60, Rondo Czadcy -> Legionów 220, Grudziądzka 157 -> Grudziądzka 126B. 4. Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z projektem. 5. Budowę połączeń światłowodowych (ułożenie kabla, rozszycie i testowanie), 6. Dostawa i konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie sieci MAN. 7. Szkolenie w zakresie administrowania urządzeniami i siecią trzech wyznaczonych pracowników Zamawiającego w ilości co najmniej 20 h zajęć teoretycznych i praktycznych. 8. Pakiet godzin serwisowych (20 h) świadczonych przez wykwalifikowanego inżyniera, obejmujący szeroko rozumiane konsultacje i wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń pracujących w sieci szkieletowej do wykorzystania w uzgodnionych terminach w ciągu 1 roku od podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452323328

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30