Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych

Order Newsletter: 1 Position: 434996 (oferta nr 2350308)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-12-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych. I. Zakres zamówienia obejmuje : 1/ zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych i pasa drogowego miasta Torunia, 2/ pełnienie dyżuru : - okres zimowy (I - IV i X - XII) w godzinach od 7,00 do 18,00 (w tym niedziele i święta), - okres letni (V - IX) w godzinach od 7,00 do 20,00 (w tym niedziele i święta), 3/ przyjmowanie zgłoszeń od właściwych służb i mieszkańców Torunia, o leżących zwłokach bezdomnych zwierząt lub ich części, 4/ wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, 5/ zebranie padliny w czasie 90 minut od otrzymania zgłoszenia, 6/ rejestrowanie zgłoszeń z zapisami : - o jednostce lub osobie zgłaszającej, - o rodzaju i miejscu zalegania padliny, - o dacie i godzinie przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań i sposobu unieszkodliwienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 852000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30