Wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Order Newsletter: 1 Position: 431512 (oferta nr 2347170)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-12-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zastępczą obsługę kasową, którą powinna być wykonywana przy zachowaniu następujących warunków: a) dobra dostępność usług (możliwie szeroko rozbudowana sieć punktów dokonujących wypłat gotówkowych świadczeń), b) wypłata gotówkowa świadczeń powinna odbywać się w co najmniej 8 punktach rozmieszczonych równomiernie na terenie Torunia (co najmniej 6 punktów w prawobrzeżnej części Torunia i 2 punkty w lewobrzeżnej części Torunia), c) wykonawca wypłacający świadczenia powinien być przygotowany do obsługi zwiększonej liczby klientów (wypłata powinna odbywać się w punktach wielostanowiskowych - nie mniej niż 2 stanowiska) oraz zapewnić nieprzerwaną obsługę klientów w dniach i godzinach wypłat. d) wypłata świadczeń powinna być realizowana przez wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (lub co najmniej 8 godzin) i w soboty od 8:00 do 14:00 (lub co najmniej 5 godzin) w sposób zapewniający płynną obsługę. 1.2. Zamawiający informuję, iż, planowana: - liczba wypłat przez cały czas trwania umowy (12 miesięcy) wynosi - maksymalnie 30 000. - wysokość (kwota) wypłat przez cały czas trwania umowy (12 miesięcy) wynosi - maksymalnie 10 000 000 zł Wykonawca nie może obciążać świadczeniobiorców kosztami z tytułu wypłat świadczeń

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: liczba punktów obsługi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30