Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 421240 (oferta nr 2337318)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-12-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu. a) znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego: - kościoły: św.Janów, św.Jakuba, św.Katarzyny, N.M.Panny, o.o.Jezuitów, Ewangelicko-Augsburski, - mury obronne: Bulwar Filadelfijski, Krzywa Wieża, Brama Żeglarska, - Dwór Artusa, - Nowy Arsenał, - Arkady, Łuk Cezara, - zegar na wieży dawnego Zboru, - Dwór Mieszczański, Zamek Krzyżacki, Gdanisko i zespół murów obronnych okalających teren zamkowy, - Fosa Zamkowa, - sieć rozdzielcza i iluminacja - Rynek Staromiejski, - Ratusz Staromiejski, Kamienica pod Gwiazdą, fontanna Flisak, Dom M. Kopernika, - alejki przy Muzeum Etnograficznym, - Rynek Nowomiejski, Zbór (Fundacja TUMULT), - Wały Gen.Sikorskiego 8 i 10, ul.Podmurna, - Teatr Baj Pomorski i Fosa Wschodnia, - Pałac Dąmbskich - Grodza V i VI - Areszt Śledczy - Brama Mostowa, Brama Klasztorna - Collegium Maius - Collegium Minus - iluminacje świąteczne: girlandy, przewieszki, sople, sznury świetlne, kurtyny świetlne, ozdoby słupowe, figury przestrzenne (w okresie między świętami - przechowywanie i konserwacja we własnym magazynie). Wymagane posiadanie wolnej powierzchni magazynowej, niezbędną do wykonania naprawy i przechowania elementów iluminacji świątecznej ( 9 miesięcy w roku) b) znajdujących się poza terenem Zespołu Staromiejskiego: - kościół pw. św.Piotra i Pawła (Podgórz - ul.Poznańska), - kościół pw. św.Krzyża (Kaszczorek - ul. Wieżowa), - kościół pw. Opatrzności Bożej (Rudak- ul.Okólna) - kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul.Podgórna). - Zamek Dybowski Osprzęt: - Szafa ster.oświetleniowa - 34 szt. - Słup stalowy 6,5m - 91 szt. - Obudowa betonowa typu Bulwar Filadelfijski - 82 kpl. - Reflektor ( PHILIPS , THORN ) - CONTRAST, PRTA, SVF, SNF, QVF, HNF, MVF, MBF POMPEI, MICA-B, OSQ - 800 kpl - Źródła światła (sodowe, metalohalogenkowe, neonowe)-SON-T, MHN-T, WLS, PAR, NAV-T, HPI - 800 szt. - ozdoby świetlne montowane na słupach - 200 szt - przewieszki (ul.Szeroka, Królowej Jadwigi, Św.Katarzyny, Szczytna) - 20 szt - przewieszki (Aleja Solidarności) - 14 szt - Anioł 3,5m - 2 szt - Gwiazda 3 m - 1 szt - sople świetlne -28 szt - girlanda - 101 m - kurtyna LED - 22 sznury x 10 m - sznury świetlne - 1 800 m. - Choinka (Rynek Nowomiejski) - ok. 8 000 diód LED Wartość zabudowanego osprzętu iluminacyjnego - ok.3 mln zł Moc zainstalowana Pz - ok. 350 kW. Eksploatacja urządzeń iluminacji powinna być prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, PN-IEC-60364 w zakresie ochrony od porażeń oraz Instrukcję Eksploatacji Oświetlenia Obiektów Zabytkowych. W ramach czynności eksploatacyjnych należy zapewnić: - poprawne funkcjonowanie instalacji poprzez dokonywanie oględzin 2 x dziennie (rano i wieczorem) - dyżur całodobowy. - bezzwłoczne usuwanie usterek i awarii stwarzających zagrożenie dla otoczenia, natomiast wymianę zużytych źródeł światła i uszkodzonych elementów w terminie do 24 godz. od powstania usterki. - naprawę uszkodzeń i zniszczeń powstałych w wyniku zdarzeń zewnętrznych, będących następstwem wandalizmu, zjawisk atmosferycznych itp. oraz naturalnego zużycia się urządzenia w czasie eksploatacji - po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy o powstaniu uszkodzenia i uzyskaniu zgody na wykonanie tych czynności - w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. - prowadzenie na bieżąco konserwacji urządzeń iluminacji - dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej, regulowanie zegarów i innych urządzeń sterowniczych - prowadzenie dokumentacji technicznej, oględzin, przeglądów, pomiarów elektrycznych, - realizację dodatkowych poleceń Zleceniodawcy dotyczących przedmiotu zamówienia- wynikających z zaistniałej sytuacji - niemożliwych do przewidzenia (wypadki losowe itp.) Awarie wywołane przyczyną zewnętrzną np. przerwanie kabla podczas robót ziemnych uderzenie rozdzielnicy pojazdem czy skutki aktów wandalizmu powinny być usunięte w ciągu 24 h - rozliczenie kosztorysem powykonawczym , zweryfikowanym przez Zleceniodawcę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502321001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30