Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Korfantów w roku szkolnym 2014 2015

Order Newsletter: 1 Position: 225688 (oferta nr 232007)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-07-04

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Korfantów w roku szkolnym 2014 2015

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i odwiezienie ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2014 2015. Przyjmuje się, że średnie tygodniowe przejazdy autobusów będą wynosiły około 2 020 km. Autobus nr 1 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg ww autobusu to około 690 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie min. 40;Autobus nr 2 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg ww autobusu to około 780 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie min. 40;Autobus nr 3 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg ww autobusu to około 550 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 25 do 35. Przyjmuje się, że liczba tygodni w roku szkolnym 2014 2015 i tym samym liczba tygodni w okresie obowiązywania umowy wynosi 41,6. Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. Zamawiający zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy w oparciu o organizację pracy szkoły. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt, był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły świadczył usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. Autobusy winny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30