Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c.

Order Newsletter: 1 Position: 400688 (oferta nr 2317304)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2009-11-20

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku remizy ochotniczej straży pożarnej położonego na działce nr 317/10 w miejscowości Ścinawa Mała ul. Rynek 45 c. Parametry techniczne: 1.Kubatura - 2.355,8 m³ 2.Powierzchnia użytkowa - 406,58 m² w tym wieża - 11,90 m² 3.Powierzchnia zabudowy - 247,8 m² Budynek będzie miał w rzucie kształt rozczłonowany dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Dach wielospadowy o pochyleniu 9 st. i 6 st. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej. Układ ścian nośnych mieszany. Posadowienie budynku w postaci ław i stóp fundamentowych. Budynek wyposażony w urządzenia transportowe dla niepełnosprawnych. Podnoszenie z poziomu parteru na poziom I piętra. Zakres robót obejmuje m.in.: - Rozbiórka istniejącego budynku OSP z pozostawieniem wieży, - Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, - Wykonanie robót murowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz posadzek, - Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obróbkami i orynnowaniem, - Wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, sanitarnej, wod.-kan, co oraz kotłownia z kotłem i zbiornikiem na olej opałowy, - Wykonanie przyłącza wodociągowego, odpływu kanalizacji oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, - Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym, - Wykonanie robót wykończeniowych obejmujących m.in. położenie tynków, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne z ociepleniem. Pomiar geodezyjny powykonawczy oraz opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zostaną zapewnione przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, winien wskazać te części zamówienia w swojej ofercie. Główny Przedmiot zamówienia: Kod CPV - 45216100-5 Dodatkowe przedmioty zamówienia: Kod CPV - 45110000-1, Kod CPV - 45111100-9, Kod CPV - 45216000-4, Kod CPV - 45223500-1 Kod CPV - 45216121-8, Kod CPV - 45310000-3, Kod CPV - 45300000-0, Kod CPV - 45330000-9, Kod CPV - 45410000-4, Kod CPV - 45420000-7, Kod CPV - 45440000-3, Kod CPV - 45450000-6, Kod CPV - 45260000-7, Kod CPV, - 45430000-0, Kod CPV - 45223200-8. Na realizację powyższego zadania Zamawiający przewiduje dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452161005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information