Wyburzenie wiaty przy ul. Szosa Okrężna/Wileńska w Toruniu wraz z uporządkowaniem terenu oraz przeniesieniem stacji meteo.

Order Newsletter: 1 Position: 208877 (oferta nr 2309243)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-11-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wyburzenie wiaty przy ul. Szosa Okrężna/Wileńska w Toruniu wraz z uporządkowaniem terenu oraz przeniesieniem stacji meteo.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac na nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna nr 3 obręb 1, położonej przy ul. Szosa Okrężna 58-60, Jurija Gagarina 5-15, Wileńska, Krzemieniecka, Lwowska w Toruniu: 1.1 wykonanie rozbiórki wiaty o konstrukcji żelbetowej wraz z fundamentem , wywiezienie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z niwelacją terenu oraz założeniem trawnika; zlecenie obejmuje również oddanie materiałów pochodzących z rozbiórki do składowania lub utylizacji jednostce upoważnionej 1.2 przeniesienie stacji meteo w nowej lokalizacji: 1.2.1 demontaż obiektu kontenerowego 1.2.2 rozebranie betonowych ław 1.2.3 demontaż istniejącego ogrodzenia 1.2.4 montaż obiektu kontenerowego w nowej lokalizacji oraz wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej 1.2.5 montaż ogrodzenia wskazanego w pkt 1.2.3 z bramą wjazdową i furtką 1.2.6 wykonaniem chodnika żwirowego 1.2.7 założenie trawnika 1.2.8 wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information