P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y na usługę sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni w obiektach szpitalnych Łodzi i Tuszyna

Order Newsletter: 1 Position: 205997 (oferta nr 2307355)

Client
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
State
łódzkie
Address
91-520 Łódź, ul. Okólna 181 181
Phone
042 6177351, 6590412
Fax
042 6590412
E-Mail
zam_pub@o2.pl
Created
2009-11-12

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181 181 91-520 Łódź łódzkie tel. 042 6177351, 6590412 fax. 042 6590412 REGON 47321127100000

I.2) Type of contracting: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y na usługę sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni w obiektach szpitalnych Łodzi i Tuszyna

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni w obiektach szpitalnych o ogólnej powierzchni 208 008 m2 mieszczących się w Łodzi, ul. Okólna 181 i Wycieczkowa 86 oraz w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 wraz ze strefą ochrony wody w Rydzynkach, terenem strefy wylotu ścieków deszczowych i komunalnych, strefy wieży ciśnień oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. CPV : 90.61.10.00-3, 90.62.00.00.-9, 77.30.00.00-3. Zamówienie do 206 tys. EURO

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906110003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 24 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 9 000 zł. - słownie: dziewięć tysięcy zł. Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do składanej oferty w formie oryginału lub kse

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.centrumpluc.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30