Ułożenie sieci światłowodowej w relacji Ratusz Staromiejski - Jęczmienna 23 - Prosta 32 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 203959 (oferta nr 2305508)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-11-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ułożenie sieci światłowodowej w relacji Ratusz Staromiejski - Jęczmienna 23 - Prosta 32 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Ułożenie sieci światłowodowej w relacji Ratusz Staromiejski - Jęczmienna 23 - Prosta 32 w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i sanitarnej oraz budowa brakującego odcinka kanalizacji teletechnicznej w relacji KWPSP Prosta 32 do Jęczmiennej 23 wraz z podejściem do kanału sanitarnego zgodnie z dokumentacją projektową. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie przyłącza światłowodowego kablem 64J: a. w relacjach Ratusz Staromiejski - Jęczmienna 23 - Prosta 32, b. dostawę i instalację przełącznic i patchcordów zgodnie z projektem, c. rozszycie i przetestowanie kabla. 2) Wykonanie przyłącza - kanalizacji teletechnicznej jednootworowej w relacji studnia na kanale sanitarnym na skrzyżowaniu ul. Prostej i Jęczmiennej - Jęczmienna 23 - przyłącze do PWPSP ul. Prosta 32 z wprowadzeniem do budynku. 3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacją geodezyjną. 4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami aktualnymi na dzień podpisania umowy oraz zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr ...... do specyfikacji. 5) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac i dostaw poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 727200003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30