Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wydziałów Urzędu Miasta Torunia

Order Newsletter: 1 Position: 386176 (oferta nr 2301531)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-11-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wydziałów Urzędu Miasta Torunia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: .1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego. - Część 1 - Zestawy komputerowe/terminale/komputery przenośne - Część 2 - Drukarki/skaner/projektor - Część 3 - Serwer/przełącznik sieciowy - Część 4 - Oprogramowanie systemowe/biurowe licencja Select - Część 5 - Oprogramowanie systemowe/biurowe - Część 6 - Rejestratory - monitoring, dyski 1.2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 SIWZ. 1.3. Zastrzega się, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć, jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostarczenie sprzętu na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30