Wykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej, wybranych obiektów ruin zamku krzyżackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego.

Order Newsletter: 1 Position: 181101 (oferta nr 2280887)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-10-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej, wybranych obiektów ruin zamku krzyżackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji, wybranych obiektów ruin zamku krzyżackiego w Toruniu, metodą skaningu laserowego. 1) Ganek do Gdaniska + wieża Gdanisko 2) Mur obwodowy południowy, mury przyległe i mur obwodowy zachodni 3) Mur obwodowy północny i mury przyległe Zakres prac obejmuje: Zakres 1 - ganek do Gdaniska + wieża Gdanisko (załącznik graficzny: Zakres 1) - założenie i pomiar osnowy geodezyjnej w układzie lokalnym (zgodnym z wcześniejszym opracowaniem); - założenie i pomiar osnowy pod skaner; - wykonanie skanowania laserowego obiektu z rozdzielczością terenową punktów 2mm; - obróbka skanów - filtrowanie, czyszczenie, georeferencja; - generowanie ortoplanów powierzchni murów (elewacje zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia) z chmur punktów w skali szarości; - wykonanie rzutu obiektu nad poziomem gruntu; - wykonanie rzutu obiektu nad poziomem posadzki ganku; - wykonanie rzutu dachów; - wykonanie dwóch przekrojów (1 podłużny, 1 poprzeczny) z widokami na obie strony w postaci wektorowej w formie dwg/dxf; - wykonanie jednego kompletu wydruków dokumentacji w skali 1:50; - wygenerowanie dynamicznej prezentacji 3D chmury punktów obejmującej zakres opracowania; - archiwizacja danych (chmur punktów i plików *.dwg, prezentacji) na nośniku DVD. Zakres 2 - mur obwodowy południowy, mury przyległe i mur obwodowy zachodni, (załącznik graficzny: Zakres 2) - założenie i pomiar osnowy geodezyjnej w układzie lokalnym (zgodnym z wcześniejszym opracowaniem); - założenie i pomiar osnowy pod skaner; - wykonanie skanowania laserowego obiektu z rozdzielczością terenową punktów 2mm; - obróbka skanów - filtrowanie, czyszczenie, georeferencja; - generowanie ortoplanów powierzchni murów (elewacje zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia) z chmur punktów w skali szarości; - wykonanie rzutu obiektu; - wykonanie widoków elewacji (rozwinięcia wnęk okiennych i załamań muru) obiektu w postaci wektorowej w formie dwg/dxf); - wykonanie jednego kompletu wydruków dokumentacji w skali 1:50; - wygenerowanie dynamicznej prezentacji 3D chmury punktów obejmującej zakres opracowania; - archiwizacja danych (chmur punktów i plików *.dwg, prezentacji) na nośniku DVD. Zakres 3 - mur obwodowy północny i mury przyległe (załącznik graficzny: Zakres 3) - założenie i pomiar osnowy geodezyjnej w układzie lokalnym (zgodnym z wcześniejszym opracowaniem); - założenie i pomiar osnowy pod skaner; - wykonanie skanowania laserowego obiektu z rozdzielczością terenową punktów 2mm; - obróbka skanów - filtrowanie, czyszczenie, georeferencja; - generowanie ortoplanów powierzchni murów (elewacje zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia) z chmur punktów w skali szarości; - wykonanie rzutu obiektu; - wykonanie widoków elewacji (rozwinięcia wnęk okiennych i załamań muru) obiektu w postaci wektorowej w formie dwg/dxf); - wykonanie jednego kompletu wydruków dokumentacji w skali 1:50; - wygenerowanie dynamicznej prezentacji 3D chmury punktów obejmującej zakres opracowania; - archiwizacja danych (chmur punktów i plików *.dwg, prezentacji) na nośniku DVD. Z uwagi na to, że zadanie stanowi III-ci etap inwentaryzacji ruin zamku, powstająca część dokumentacji musi być uzgodniona i stanowić kontynuację już wykonanej części, stanowiącej około 70% zespołu krzyżackiego, także w zakresie jakości i gęstości punktów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713510003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin realizacji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30