Budowa boiska i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 22 przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 354956 (oferta nr 2274127)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-10-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 22 przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa boiska i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 22 przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (22 x 44 = 968m²) z łapaczami piłek, 2) budowę bieżni prostej 100 m ze skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej, 3) częściową wymianę ogrodzenia terenu, naprawę pozostałego istniejącego, 4) wymianę nawierzchni utwardzonych na kostkę betonową, 5) rozbiórkę nawierzchni przeznaczonych do likwidacji, 6) rekultywację istniejących terenów zielonych z wykonaniem trawników (wraz z pielęgnacją przez 1 rok w zakresie i terminach określonych w harmonogramie) i skarpowaniem, małą architekturą oraz wycinką drzew. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia winno być wykonane bez przełożenia istniejącej infrastruktury podziemnej (sieci: ciepłociąg, eNN, gaz), w obrębie których należy prowadzić wszystkie roboty ręcznie, a odkryte sieci zabezpieczyć rurą arot.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 10000zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30