Modernizacja dróg powiatowych 1023D i 1027D - drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Order Newsletter: 1 Position: 140847 (oferta nr 226012)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-07-01

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja dróg powiatowych 1023D i 1027D - drogi dojazdowe do gruntów rolnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg powiatowych 1023D i 1027D - drogi dojazdowe do gruntów rolnych, stanowiących 2 odrębne części przedmiotu zamówienia. Modernizacja obejmuje: Cześć nr I - Modernizacja drogi powiatowej 1023D, Żukowice -Kłoda, droga dojazdowa do gruntów rolnych: - wykonanie nawierzchni tłuczniowej, szer. 3m, na podbudowie z tłucznia, na odcinku 1550 m z utwardzeniem poboczy tłuczniem 2 x 0,75 cm Cześć nr II - Modernizacja drogi powiatowej 1027D w m. Ceber, droga dojazdowa do gruntów rolnych: - wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 4m, na podbudowie z tłucznia, na odcinku 290 m z utwardzeniem poboczy tłuczniem 2 x 0,75 cm

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 60 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. 4. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: Dla części nr I Modernizacja drogi powiatowej nr 1023 D, Żukowice-Kłoda, droga dojazdowa do gruntów rolnych - 4 770,63 zł Słownie: cztery tysiące sied

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.powiat.glogow.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30