Konserwacja murów twierdzy Toruń: Grodza v-blok-haus

Order Newsletter: 1 Position: 307636 (oferta nr 2237253)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja murów twierdzy Toruń: Grodza v-blok-haus

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Konserwacja murów twierdzy Toruń: Grodza V-blok-haus w Toruniu. Zakres prac obejmuje: 1) stronę południową, wschodnią, północną i zachodnią części nadziemnej murów oraz powierzchnie murów części zasypanej do łącznej głębokości 3,40 m, w tym: a) strona wschodnia na długości 6,3 m i głębokości 1,05 m b) strona północna na długości 8,20 m i głębokości 1,22 m c) strona zachodnia na długości 8,80 m i głębokości 1,60 m d) odcinek muru z otworami strzelniczymi na długości 9 m i głębokości 1,60 m. 2) Program prac obejmuje (m.in.): a) czyszczenie powierzchni cegieł metodami chemicznymi z doczyszczeniem mechanicznym, b) odgrzybianie ceglanych ścian, c) odsolenie ścian i wzmocnienie, d) naprawa ceglanych ścian z niezbędną wymianą i/lub uzupełnienie cegieł i spoin materiałem ceramicznym i kitami na bazie mineralnej, e) naprawa gzymsów w murze cegłą o dostosowanych do oryginalnej wymiarach, f) wykonanie i uzupełnienie cegieł, kształtek profilowanych, g) scalenie kolorystyczne kitów i patynowanie uzupełnień h) zabezpieczenie powierzchni i korony murów i) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, fotograficznej i opisowej w wersji papierowej i na nośniku CD zgodnie z zakresem rzeczowym opracowanym przez mgr Wiesława Rosińskiego. 1.2.Termin gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia-4 lata.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30