Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 300646 (oferta nr 2231306)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2009-09-01

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów na I piętrze - pion chłopców i personel w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie, ul. 3 Maja 12, 48-317 Korfantów. Zakres rzeczowy będzie wynikał z dokumentacji przetargowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i obejmował m.in.: - roboty instalacji sanitarnych, instalacji wodociągowych i C.O. wraz z osprzętem, - remont instalacji elektrycznej z osprzętem, - roboty budowlane rozbiórkowe, - wymiana skrzydeł drzwiowych, - wymiana okładziń ścian oraz posadzek, Zamówienie obejmuje również ewentualny załadunek, transport i rozładunek materiałów Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) z tymczasowego miejsca magazynowania znajdującego się w budynku Zespołu Szkół - magazyn, które należy zastosować podczas wykonywania robót. Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane, posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 542113105

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information