Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 297362 (oferta nr 2228604)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-08-28

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonania zadanie pn.-Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zgodnie z załącznikiem graficznym zakresu zadania - załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy bieżni prostej, skoczni w dal, boiska do koszykówki, miejsc parkingowych w część południowej oraz części zagospodarowania terenu, zgodnie z załącznikiem graficznym zakresu zadania. 1.4. Ponadto przedmiotem realizacji jest m. in.: 1. Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu uwzględniająca obiekty istniejące, oznakowanie ciągów komunikacyjnych i wyposażenie w gaśnice pożarowe. 3. Ustanowienie kierownika budowy. 4. Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych. 5. Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 6. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 1.5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę AC-STUDIO- Jacek Sołgała, Jarosław Romański); części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ), załączniku graficznym zakresu zadania - załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information