Konserwacja miejskiego muru obronnego na odcinku od Furty do Bramy Klasztornej w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 293132 (oferta nr 2225497)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-08-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja miejskiego muru obronnego na odcinku od Furty do Bramy Klasztornej w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.:Konserwacja miejskiego muru obronnego na odcinku od Furty do Bramy Klasztornej w Toruniu (dec. PMT nr 747/VI/09/JK z dnia 25 czerwca 2009r.) Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1. Mur - strona południowa 326 m2 i północna 285 m2 - czyszczenie strumieniowo ścierne Ce-Pe z doczyszczeniem ręcznym, - wykucie starych spoin, - spoinowanie murów i sklepień - naprawa powierzchni murów - uzupełnienie ubytków za pomocą kitów - scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegieł - przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej 2. Przypory - strona południowa 14,2 m3 - ręczne rozebranie trzech przypór z cegły - ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy - wymurowanie przypór w części z cegły odzyskanej, 3. Termin gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia - 4 lata.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30