Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 16 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 291948 (oferta nr 2224440)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-08-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 16 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu . 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: - budowę zewnętrznego szybu windowego przy budynku szkolnym w technologii tradycyjnej żelbetowej, częściowo przeszklonego stolarką aluminiową, - montaż osobowego dźwigu hydraulicznego o udźwigu 630 kg, - wykonanie instalacji elektrycznej. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pracownię Projektów - DIMBUD części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 4. Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji i zgodny z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok). 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30