Usunięcie awarii fontanny Cosmopolis przy ul. Fosa Staromiejska w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 271654 (oferta nr 2209414)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-08-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usunięcie awarii fontanny Cosmopolis przy ul. Fosa Staromiejska w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii fontanny Cosmopolis a w szczególności: 1) sprawdzenie uszkodzonych elementów pod kątem możliwości dokonania ich naprawy, 2) dokonanie naprawy uszkodzonych elementów, 3) dostawa i wymiana w szczególności niżej wymienionych elementów, o ile nie będą podlegały naprawie w świetle zapisów pkt 1): - transformatorów, - przetwornic częstotliwości, - sterowników oświetlenia LED, - przekaźników półprzewodnikowych, - splittera, - konwertera DMX, - zasilacza 24VDC, - odtwarzacza MP3, - komputera, - procesora sygnałowego, - odtwarzacza CD, - wzmacniacza mocy, - przedwzmacniacza, - osprzętu towarzyszącego, z zastrzeżeniem, że wymieniony sprzęt nie będzie posiadać parametrów gorszych niż wskazane w przedmiarze stanowiącym załącznik do umowy, 4) uruchomienie systemów fontanny, 5) wykonanie prac konserwacyjnych warunkujących poprawną pracę fontanny, 6) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zamontowanych urządzeń i wykonanych prac, 7) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z urządzeń. 1.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 4 lata z tym, że na urządzenia zamontowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok - z zastrzeżeniem ust. 5 paragrafu 6 umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 505110000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30