Przeprowadzenie konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej, wykonanie Studium Wykonalności, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 r

Order Newsletter: 1 Position: 265224 (oferta nr 2204671)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-08-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej, wykonanie Studium Wykonalności, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej, wykonanie Studium Wykonalności, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 - 2013, Priorytet 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań 1. Zadanie A - przeprowadzenie konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej stanowiącej uzupełnienie konsultacji społecznych dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013. 2. Zadanie B - opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013. 3. Zadanie C - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej na osiedle Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany realizowanego w ramach projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013. 4. Zadanie D - przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 - 2013, Priorytet 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego. Projekt jest zgodny z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego. Podstawą - materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia jest Wstępne Studium Wykonalności wraz z analizą opcji i Programem funkcjonalno-użytkowym dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 wykonane przez firmę WYG International Sp. z o.o. w Warszawie, zwanym dalej WSW. Termin realizacji zamówienia: Zadanie A - do 10 września 2009 r. Zadanie B - do 30 września 2009 r. Zadanie C - do 30 września 2009 r. Zadanie D - do 15 października 2009 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712410009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30