Remont lokali mieszkalnych - pustostanów - w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w podziale na dwie części

Order Newsletter: 1 Position: 265046 (oferta nr 2204582)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-08-04

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów - w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w podziale na dwie części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Remont lokali mieszkalnych - pustostanów - w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w podziale na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - obejmuje roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w lokalach mieszkalnych - pustostanach - położonych przy ul. Mickiewicza 8/4 oraz ul. Grunwaldzkiej 3/12, zgodnie z przedmiarami robót - załącznik A1 do specyfikacji oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik B1 do specyfikacji; Część 2 - obejmuje roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w lokalach mieszkalnych - pustostanach - położonych przy ul. Grunwaldzkiej 1/3 oraz ul. Grunwaldzkiej 9/2, zgodnie z przedmiarami robót - załącznik A2 do specyfikacji oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik B2 do specyfikacji;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości: a) dla części nr 1: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zero złotych 00/100) b) dla części nr 2: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30