Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych - JAR - dokumentacja projektowa - etap 1.

Order Newsletter: 1 Position: 254132 (oferta nr 2195997)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych - JAR - dokumentacja projektowa - etap 1.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - JAR - etap 1. 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami w zakresie: a)infrastruktury drogowej, w tym: - rozwiązania techniczne dotyczące geometrii ulic, ich profili podłużnych, konstrukcji nawierzchni oraz towarzyszącej im infrastruktury technicznej, - rozwiązania techniczne dotyczące odprowadzania wód opadowych, - urządzenie terenów zielonych w pasie drogowym, - oświetlenie; b)sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: - sieci wodociągowej wody surowej /z ujęcia wody do stacji uzdatniania wody/ oraz uzdatnionej, - sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi / od sieci ulicznej do granicy posesji /, c) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do zrealizowania inwestycji. 1.2.Zakres dokumentacji projektowej : Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr 51/07 RMT z dnia 01.03.2007 r.) zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie następujące jednostki planistyczne (załącznik nr 1 i 2): 1)C6-KD(G) 100 - odcinek Polna od ul. Legionów do skrzyżowania z C6-KD(L)121, 2)C6-KD(Z) 103 - odcinek Ugory od ul. Polnej do włączenia do projektowanej C6-KD(Z) 105, 3)C6-KD(Z) 105 - odcinek łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Zbożową, 4)C6-KD(G) 104 - odcinek ul. Zbożowej od skrzyżowania z C6-KD(Z) 105 w kierunku ul. Grudziądzkiej, 5)C6-KD(L) 121 - droga serwisowa, 6)C6-KD(Z) 102 - odcinek do skrzyżowania z ul. Traktorową, 7)C6-KD(L) 107 - ul. Traktorowa, 8)C6-KD(D) 126 - odciek od ul. Traktorowej, 9)C6-KD(L) 109 - odcinek przy torach od ul. Legionów..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information