Wykonanie prac remontowych pomieszczeń nr 14, 15 i 16 (adaptacja na jedną salę konferencyjną) w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 253066 (oferta nr 2195031)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowych pomieszczeń nr 14, 15 i 16 (adaptacja na jedną salę konferencyjną) w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie prac remontowych pomieszczeń nr 14, 15 i 16 (adaptacja na jedną salę konferencyjną) w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. Zakres prac obejmuje w szczególności: przebudowę pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją. Obiekt znajduje się pod nadzorem konserwatorskim. Całość prac należy wykonać: zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę INWESTPROJ- Wojciech Osak), obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30