Roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie.

Order Newsletter: 1 Position: 116059 (oferta nr 2188726)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-07-20

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty dodatkowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dodatkowego zawierają: przedmiar robót - załącznik nr A do zaproszenia oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr A do zaproszenia do negocjacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453330000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information